Veiligheidsadvies

Als Ten Napel Brandbeveiliging beschikken we over uitgebreide kennis t.a.v. Veiligheidskunde. Als zodanig kunnen we u van dienst zijn met betrekking tot diverse veiligheidsvraagstukken. Desgewenst kunnen we een Veiligheids-Quickscan uitvoeren om u een indicatie te geven over de stand van zaken op het gebied van veiligheid binnen uw organisatie.

RI&E

De Arbowet bepaalt dat iedere werkgever in bezit moet zijn van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE). Ten Napel Brandbeveiliging kan u hierin adviseren en deze voor u opstellen en onderhouden. In de RI&E worden de specifieke arbeidsrisico’s benoemd. die voor uw bedrijf gelden. Daarop wordt een plan van maatregelen opgezet om de risico’s te verminderen of beheersen. Zo voldoet de RIE aan de wettelijke verplichting en als werkgever beschikt u over voldoende borging in geval van een calamiteit.

Ontruimingsplattegronden

Om een veilige en spoedige ontruiming van een gebouw mogelijk te maken is een Ontruimingsplattegrond een belangrijk instrument. Wij beschikken over de kennis en middelen om voor u een duidelijke ontruimingsplattegrond op te stellen, conform de geldende norm en in uw huisstijl.