FirePro is een innovatief en duurzaam blusmiddel. De FirePro blussystemen zetten – eenmaal geactiveerd – een reactie in gang waarbij de vrijgekomen droge aerosol de vrije radicalen van de verbranding bindt.

De droge aerosol dat door dit type blussystemen wordt gegenereerd bestrijdt en blust het vuur door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten.

Effectief en Efficiënt

Met een FirePro installatie kan de ontwikkeling van vuur in een zeer vroeg stadium worden gestopt. Dit bevordert de brandpreventie en voorkomt verdere schade.

Beperkte Verspreiding

van vuur door zeer brandbare materialen zoals benzine, dieselolie, gas, kunststof, hout, steenkool, papier, rubber, elektromechanische apparatuur, enzovoort.

Compact Ontwerp

de installaties nemen weinig ruimte in en er is geen leidingwerk benodigd. De installatie wordt namelijk elektronisch aangestuurd, wat betekent dat bekabeling nodig is i.p.v. leidingwerk.

Niet Corrosief

het blusmiddel FirePro beschadigd de aanwezige goederen niet. FirePro bevat namelijk geen actieve corrosieve stoffen. Daarom worden apparaten, objecten of materialen niet vernield of aangetast.

Milieuvriendelijk

FirePro draagt het 'Green Product keurmerk'. Laboratoriumproeven tonen aan dat ze geen schadelijke effecten hebben op bodem, water, lucht, het klimaat, dieren, planten, micro-organismen.

Lage Onderhoudskosten

Het jaarlijkse onderhoud brengt minder kosten met zicht mee t.o.v. vaste blus(gas)installaties en er is na 10 jaar geen uitgebreide revisie nodig wat bij veel andere vaste blus(gas)installaties wel nodig is.